Chine 2000 (Guizhou)

Batuan Pont
Cheng Yang Dans le pont
Cheng Yang Maison
Cheng Yang Palanches
Cheng Yang Pont 1
Cheng Yang Pont 2
Cheng Yang Pont Riziere
Cheng Yang Pont Vent Pluie
Cheng Yang Pont Village
Cheng Yang Vieux à la pipe
folderthumb
Gerbes de riz
Kaili Dames Gejia
Leishan Dame Gejia
Leishan Dame Miao
Leishan Dames
Leishan Défilé Miao
Leishan Groupe miao comp
Mapang Tour Dong
Rizière en terrasse